Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Programı

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Programı


SED Sağlık Eğitim Danışmanlık ve İlkyardım Eğitim Merkezi olarak Eğitici Eğitimi programı, güncel ilkyardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin ve eğitim merkezlerinin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile İlkyardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Kurs Programı "İlkyardım Yönetmeliği” ne göre düzenlenmiştir.
İlkyardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık Personeli olanlar İlkyardım Eğitmeni olabilmektedir. Sağlık Çalışanı iseniz; İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarına katılabilir ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı "İlkyardım Eğitmeni” Sertifikası alabilirsiniz.

İlkyardım Eğitici Eğitim Programlarına;

Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Sağlık Memurları, Paramedikler, ATT, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Tıbbi Sekreterler ve Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Kurs sonunda başarılı olanlara verilen İlkyardım Eğitmeni Sertifikası ile

* Sürücü Kurslarında İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz. (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
* İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.
* Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilirsiniz.
* İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.
* Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kurslarımız yeterli talep oluştuğunda, sürekli düzenlenmektedir.
Yeterli KESİN kayıt oluştuğunda kayıt yaptıranlara bildirilmektedir.

Kurs İçeriği ve Gerekli Bilgiler:

Standart İlkyardım Eğitimi

* Genel İlkyardım Eğitimi
* Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
* Temel Yaşam Desteği
* Kanamalar ve Şok
* Yaralanmalar
* Yanık
* Donma
* Sıcak Çarpmaları
* Kırık, Çıkık ve Burkulma
* Bilinç Bozuklukları
* Zehirlenme
* Hayvan Isırmaları
* Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması
* Boğulmalar
* Hasta Taşıma Teknikleri
* Kazazedeyi Araçtan Çıkarma

Eğitim Becerileri Eğitimi

* İletişim Becerisi
* Yetişkin Eğitimi
* Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma
* Eğitim Araçları
* Eğitim Teknikleri
* Yetiştiricilik
* Eğitim Değerlendirme Araçları
* Örnek Ders Programı

Tıp Doktorları için;

Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün
Toplam Süre: 3 gün

Diğer Sağlık Personeli için;

Standart İlkyardım Eğitimi: 3 gün lkyardım Eğitimci Eğitimi: 2 gün [40 saat] İ
Toplam Süre: 5 gün

Kurs Saatleri: Her gün 09:00 – 18:00
(Grup isteğine göre başlangıç ve bitiş saatleri değiştirilebilir.)

Kurs Ücreti: Kişi başı 1.250 TL + %18 KDV = 1.475 TL dir. 
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen kişi başı ücret 1.750 TL + %18 KDV = 2.065 TL dir.
Tarafından belirlenmektedir.)

Kurslara katılım zorunludur!
Tüm katılımcıların yanlarında 1 adet vesikalık fotoğraf, diploma ve nüfus cüzdanlarının aslı veya noterden onaylı kopyalarını ve birer fotokopilerini yanlarında getirmeleri ve kurs bitmeden teslim etmeleri gerekmektedir.
Eğitimci Eğitimi Kurs ücretine dahil hizmetler: "Eğitimci Eğitimi Kursu” ve "İlk Yardım Eğitimi” Sağlık Bakanlığından onaylı eğitici eğitimi kursiyer dokümanı, ikramlar ve Sağlık Bakanlığı’ ndan onaylı "İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” (başarılı olan kursiyerler için) fiyata dahildir.